Història de la filosofia

(Fer clic damunt de cada apartat per a treballar)
___________________________________________________________________
Amb la matèria de Història de la Filosofia es continua el procés formatiu d'esta disciplina començat en el curs anterior. Respecte a este representa una major aprofundiment i integració conceptual en l'anàlisi de les qüestions epistemològiques, ontològiques, antropològiques, ètiques i sociològiques que componen el camp de reflexió de la Filosofia. Per a la realització d'esta tasca s'adopta un punt de vista històric recorrent cronològicament les diferents formulacions dels problemes i les solucions que cada època ha anat aportant. Amb la introducció d'esta perspectiva històrica, nova per a l'alumnat en la seua aplicació al camp de les idees, es complix amb el propòsit de contribuir de forma decisiva a la consecució dels objectius generals del Batxillerat, proporcionant un coneixement valuós en si, al mateix temps que dotant l'alumnat d'un instrument indispensable per a la construcció d'un pensar ampli i crític amb el que és possible integrar el que la resta de les disciplines oferixen.

Tota aquesta reflexió es fa estudiant en termes generals la història de la filosofia i centrant-se concretament en diversos autors dels quals s'analitzen algunes obres seues.