Ètica

A. Dilemes morals (fes clic)
(Són una sèrie de situacions les quals precissen d'una resposta raonada)
B. Reflexions ètiques (fes clic)
(Meditacions sobre temes morals les quals es poden enriquir amb més aportacions)
____________________________________________________________________
Tota societat o tota cultura porta implícites unes exigències morals i de costums que es fan col·lectives per mitjà del procés de socialització dels seus individus. Este procés d'interiorització de costums garantix l'estabilitat necessària per a la convivència de tot grup humà i fa, al mateix temps, previsible i intel·ligible el comportament dels seus membres. Per esta raó, ha d'existir un espai curricular, una matèria específica, l'Ètica, dedicada a la investigació sobre l'acció moral dels hòmens. Acció, presa en el seu sentit més ampli, com a procés en què els sers humans poden i han de donar-se a si mateixos els principis reguladors de la seua vida individual i col·lectiva.

Per a desenvolupar aquesta tasca dalt tens uns apartats on trobaràs material per a treballar.