I tu, què dius que és la filosofia?

No hi ha una única definició de filosofia. Al llarg de la història hi ha hagut tantes com pensadors. Ací tens unes quantes. Però allò realment important no és el que s'ha dit sinò el que queda per dir. És per això que el que tu penses és important. Et proposes, aleshores, que després de llegir estes definicions poses la teua en l'apartat de comentaris. T'atreveixes?


1. La filosofia és un afany de saber lliure i desinteressat. Pitàgores. 


2. Filosofia és la cerca de la veritat com a mesura del que l'home ha de fer i com a norma per a la seua conducta. Sòcrates 

3. La filosofia és la més alta ascención de la personalitat i la societat humana per mitjà de la saviesa. Plató. 

4. La filosofia és una ciència universal, difícil, rigorosa, didàctica, perfectible, principal i divina, a més ha de ser un saber especial, dels primers principis i de les primeres causes. Aristòtil. 

5. La filosofia és mestra de la vida, inventora de lleis i guia de la virtut. Ciceró. 

6. La filosofia és la teoria i l'art de la conducta recta. Sèneca. 

7. La filosofia és un afany de Déu. Sant Agustín. 

8. La filosofia és l'ajudant de la teologia. Sant Tomás. 

9. La filosofia és l'estudi de la saviesa, tant per a conduir la vida com per a la conservació de la salut i la invenció de totes les arts. Descartes. 

10. La Filosofia és una ciència crítica que es pregunta per la totalitat del coneixement humà. Kant. 

11. La filosofia és el camí de l'experiència de la consciència, és a dir, el camí cap al saber. Hegel. 

12. Els filòsofs s'han limitat a interpretar el món de diferents maneres; del que es tracta és de transformar-ho, llavors la filosofia és el coneixement per a transformar la realitat. Karl Marx. 

14. La filosofia és el coneixement que respon a la necessitat de fer-nos una concepció unitària i total del món i de la vida. Miguel de Unamuno.