I tu, què dius que és la filosofia?

No hi ha una única definició de filosofia. Al llarg de la història hi ha hagut tantes com pensadors. Ací tens unes quantes. Però allò realment important no és el que s'ha dit sinò el que queda per dir. És per això que el que tu penses és important. Et proposes, aleshores, que després de llegir estes definicions poses la teua en l'apartat de comentaris. T'atreveixes?


1. La filosofia és un afany de saber lliure i desinteressat. Pitàgores. 


2. Filosofia és la cerca de la veritat com a mesura del que l'home ha de fer i com a norma per a la seua conducta. Sòcrates 

3. La filosofia és la més alta ascención de la personalitat i la societat humana per mitjà de la saviesa. Plató. 

4. La filosofia és una ciència universal, difícil, rigorosa, didàctica, perfectible, principal i divina, a més ha de ser un saber especial, dels primers principis i de les primeres causes. Aristòtil. 

5. La filosofia és mestra de la vida, inventora de lleis i guia de la virtut. Ciceró. 

6. La filosofia és la teoria i l'art de la conducta recta. Sèneca. 

7. La filosofia és un afany de Déu. Sant Agustín. 

8. La filosofia és l'ajudant de la teologia. Sant Tomás. 

9. La filosofia és l'estudi de la saviesa, tant per a conduir la vida com per a la conservació de la salut i la invenció de totes les arts. Descartes. 

10. La Filosofia és una ciència crítica que es pregunta per la totalitat del coneixement humà. Kant. 

11. La filosofia és el camí de l'experiència de la consciència, és a dir, el camí cap al saber. Hegel. 

12. Els filòsofs s'han limitat a interpretar el món de diferents maneres; del que es tracta és de transformar-ho, llavors la filosofia és el coneixement per a transformar la realitat. Karl Marx. 

14. La filosofia és el coneixement que respon a la necessitat de fer-nos una concepció unitària i total del món i de la vida. Miguel de Unamuno.

Mapa conceptual de PlatóAcí tens un mapa conceptual de la filosofia de Plató fet en powerpoint: MAPA CONCEPTUAL

El permanente nacimiento de la filosofía

La filosofía aparece como una forma radical de nacimiento, como un desgarramiento de la placenta originaria que es la sociedad tradicional, para vivir a la intemperie y -de un modo nunca dado hasta entonces- desde uno mismo. Lo decisivo es que la verdad filosófica no consiste sólo en el momento de la alétheia, el descubrimiento o patentización y, por tanto, la visión; requiere al mismo tiempo el afianzamiento o posesión de esa realidad vista; la filosofía es descubrir y ver, poner de manifiesto; si una filosofía no es visual, deja de ser filosofía -o es la filosofía de otros-; pero no vasta con ver: hace falta además dar cuenta de eso que se ve, dar razón de sus conexiones. Por eso propuse hace algún tiempo una definición de la filosofía: la visión responsable.

Esto sucedió en Mileto, en el Asia Menor, a fines del siglo VII o quizá comienzos del siglo VI antes de Cristo; pero sería un error creer que simplemente sucedió: sigue sucediendo siempre que alguien nace a la filosofía, siempre que la filosofía vuelve a existir. Y lo más grave es que la filosofía consiste consiste en que ese doloroso nacimiento no ocurre sólo al principio: tiene que estarse renovando instante tras instante, y eso es lo que quiere decir dar razón. Filosofar es estar renaciendo a la verdad; es no poder dormir.

Julián Marías, Antropología metafísica, Revista de Occidente, Madrid, 1970, p. 16

El comentari de text filosòfic

El comentari de text filosòfic és una font d'informació i un punt de partida per a la incorporació i l'enriquiment de les pròpies idees en relació amb un tema. En el comentari d'un text s'inclouen aspectes relacionats amb la comprensió global de les seues idees essencials i de la seua estructura, l'anàlisi detinguda del contingut des de diferents punts de vista (terminològic, argumentatiu i ideològic), la síntesi crítica dels elements analitzats i la contextualització que permeta una comprensió global del fragment, per a acabar amb l'elaboració de conclusions a partir de l'estudi realitzat.

Ací tens un dossier de com fer el comentari de text filosòfic:
.